Delmål 7.2: Bæredygtig energi

Ved at købe certificeret biogas er Peab Asfalt med til at skubbe på udviklingen hos energileverandørerne og derigennem fremme udviklingen af bæredygtig energi. Denne udvikling kan efterfølgende overføres til andre lande og fremskynde overgangen til et fossilfrit samfund, ikke bare i Danmark.


Delmål 9.4: Industri, innovation og infrastruktur

Med anvendelse af certificeret biogas og ikke mindst asfaltgenbrug fremmes en bæredygtig, og mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Der spares CO2.


Delmål 12.2, 12.5 og 12.7: ansvarlig forbrug og produktion

Anvendelse af asfaltgenbrug uden unødig downcycling reducerer affaldsgenerering og giver et ansvarligt forbrug. Indkøb af ECO-Asfalt fremmer den bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.


Delmål 13.2: Klimaindsats

Signifikant CO2-reduktion ved asfaltproduktion med introduktionen af ECO-Asfalt i Danmark:

Asfaltindustrien har beregnet at branchen i dag ligger på et niveau, der er forbedret med ca. 40% i forhold til 1990. Peab Asfalt er på vej med en halvering af det nuværende niveau, og er dermed næsten i mål i forhold til en 70% reduktion i forhold til 1990-niveauet, som er Danmarks mål for 2030.