Kan asfalt være grøn?

At nylagt asfalt er sort, er en kendsgerning. Det har det været i mange år, og det vil det være i mange år fremover. Heldigvis gælder dette kun, når vi taler om det synlige produkt. For virkeligheden ser helt anderledes ud. Produktion og udlægning af asfalt gennemgik for årtier siden et skifte, og igen i de seneste år har vi gjort yderligere tiltag mod en grønnere asfalt. Når man alligevel tænker på asfalt som ”sort”, skyldes det nærmere, at asfalt forbindes med klimabelastningen fra trafikken på vejene. Det, er der også gjort en indsats for at løse.

Klimavenlig asfalt

Et konkret resultat af indsatsen, er udviklingen af et nyt asfaltprodukt, kaldet ”klimavenligt asfalt” – eller klimavenligt slidlag som forkortes KVS. Når dette slidlag lægges som det øverste lag på nye eller eksisterende veje, reduceres rullemodstanden mellem dæk og vej, hvilket mindsker bilernes brændstofforbrug. Ved at bruge KVS bidrager man således til en fortsat CO2-reduktion i hele vejens levetid.

Alle danske asfaltproducenter kan i dag leverer klimavenligt asfalt, og det er et produkt, der stadig oftere bliver efterspurgt ved nye vejprojekter. I regeringens Infrastrukturplan 2035 er der således afsat ekstra 910 millioner kr. til at prioritere brugen af KVS.
ECO-Asfalt gør vejene endnu grønnere

Hos Peab Asfalt ønsker vi at bidrage yderligere til, at Danmark når sine klimamål. Vi har sat os for at finde ud af, hvordan selve fremstillingen af asfalt kan blive endnu mindre klimabelastende, og vi har blandt andet kigget på processerne omkring opvarmning og tørring på vores fabrikker.

Løsningen hedder ECO-Asfalt. Ved at udskifte brændstoffet på fabrikken fra naturgas til certificeret biogas, kan vi reducere CO2-aftrykket med 40 % sammenlignet med produktion af traditionel asfalt. 

Biogas er 100 % CO2-neutralt og reduktionen på 40 % er regnet i forhold til hele fremstillingsprocessen – fra udvinding af råvarer til produktion på fabrikkerne.

Den grønneste løsning

Kan man få både klimavenlig asfalt og ECO-Asfalt? Ja, det kan man. Ligesom alle andre asfalttyper leverer Peab Asfalt det klimavenlige slidlag som ECO-Asfalt, hvilket betyder, at både asfalten og trafikken er blevet endnu grønnere.

Hos Peab Asfalt stopper vi ikke her. Vi holder konstant fokus på genbrugsmaterialer, bedre udnyttelse af råvarer, mere klimavenlig transport og meget andet. Alt sammen skridt på vores vej sammen mod en grønnere verden.Video og brochure

Video

Vi arbejder på at reducere klimaaftrykket i alle vores processer. Den største effekt opnår vi ved at skifte til klimaneutral certificeret biogas. Derudover anvender vi genbrugsmaterialer i en række af vores asfaltprodukter. Klik og se videoen her...

Brochure

ECO-Asfalt
– din vej til CO2-besparelser
Med ECO-Asfalt kan Peab Asfalt nu levere et dokumenteret grønnere alternativ til traditionelt produceret asfalt. Klik og læs mere i brochuren her...