CO2 beregner

Hvor stor klimapåvirkning har asfalt
Beregn klimapåvirkningen fra dit eget projekt, hvis du har et areal - eller få du resultat for 1 ton asfalt.

Klimapåvirkningen fra alle dele i processen indgår: råvarer, transporter, produktion og udlægning.
Resultatet vises i tal og graf og standard asfalt sammenlignes med ECO-Asfalt.

CO2 beregneren er under udvikling og vil være tilgængelige i løbet af september 2021