Hvor stor klimapåvirkning har en asfaltbelægning?

Her kan du beregne CO2- udledningen fra asfalt. Forudsætningerne i beregningerne bygger på Peab Asfalts maskinpark og asfaltfabrikker. 

Som beregningsgrundlag anvendes en EPD generator. EPD er et 3. parts verificeret værktøj til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD).