Biogas

Hvad er forskellen på naturgas og biogas?
Naturgas er et fossilt brændstof, der udvindes fra gaslagre under Nordsøen. Naturgas er mere klimavenligt end kul og olie, men afgiver stadig CO2 .

Biogas fremstilles af biomasse som fx organisk affald, som ”afgasser”, dvs. udrådner under iltfrie forhold. Biogas er  CO2 neutralt fordi udledt  CO2 fra
anvendelse af gassen svarer til den mængde CO2 , biomassen har optaget i sin levetid.

Forudsætningen for at anvende certificeret biogas er at vores fabrikker er direkte koblet op på det faste gasnet.


Klimaneutral certificeret biogas

Hvad er certificeret biogas?
Brug af certificeret biogas fungerer ved, at en virksomhed indkøber certifikater på en given mængde biogas – fx svarende til det aktuelle gasforbrug.

Certifikaterne forpligter gasleverandøren til at tilføre den købte mængde biogas til gasnettet, og dermed erstatte en tilsvarende mængde fossil gas.

Certificeret biogas sælges gennem Energinet, som er garant for, at fossil gas virkelig er erstattet af biogas, og at den samme biogas ikke er solgt til
andre kunder. Certificeret biogas klassificeres af Energistyrelsen som CO2 -neutral.