ECO-Asfalt

Hvorfor lancerer vi ECO-Asfalt?

Det er Peab’s ambition at være førende inden for samfundsansvar og medvirke til, at Danmark når sine klimamål. Vi har derfor undersøgt, hvordan vi bedst kan reducere CO2-udledningen i vores produktion.

Hvad er særligt ved ECO-Asfalt?
Ved produktion af ECO-Asfalt erstatter vi naturgas med klimaneutral certificeret biogas som brændstof. Derved reducerer vi CO2- udledningen ved asfaltproduktion med ca. 40 %.

Hvor producerer vi ECO-Asfalt?
Allerede fra sæsonstart 2021 leverer vi udelukkende ECO-Asfalt fra fabrikkerne i Køge, Vandel, Randers og Viborg.
Senest i 2025 vil alt vores asfalt være ECO-Asfalt.

Asfalt og klima

Hvordan påvirker asfaltproduktion klimaet?

Der er udledning af  CO2 i alle dele af produktionen:

  1. Udvinding af råvarer
  2. Transport af råvarer til vores fabrikker
  3. Produktion af asfalt
  4. Transport af asfalt
  5. Udlægning og komprimering af asfalt
Produktionsprocessen, hvor materialerne tørres og opvarmes, står for næsten halvdelen af den samlede  CO2 udledning. I dag bruger vi naturgas
som brændstof.

Hvad gør vi for at reducere klimapåvirkning?
Vi arbejder på at reducere klimaaftrykket i alle vores processer. Den største effekt opnår vi ved at skifte til klimaneutral certificeret biogas. Derudover anvender vi genbrugsmaterialer i en række af vores asfaltprodukter.

ECO-Asfalt kort og godt

  • Reducerer CO2 -udledningen ved asfaltproduktion med ca. 40 %
  • Produceres på vores fabrikker i Køge, Vandel, Randers og Viborg ved brug af certificeret biogas
  • Har samme kvalitet som vores øvrige asfalt – blot produceret mere klimavenligt
  • Vil senest i 2025 blive produceret på alle vores fabrikker
  • Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: ecoasfalt@peabasfalt.dk